Termenii si conditiile generale pentru utilizarea site-ului www.tedxcluj.com  

Acest website (numit in continuare “Site” sau “TEDxCluj”) este operat de SC BIZHUB SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Pitesti, nr. 19/2, judet Cluj, Romania.

SC BIZHUB SRL a creat site-ul www.tedxcluj.com pentru informarea clientilor cu privire la serviciile oferite. Utilizarea site-ului www.tedxcluj.com de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate pe aceasta pagina la sectiunea „Conditii generale”, precum si de respectarea legilor aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati Conditiile Generale si Politica de Cookies, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea sa o aveti cu SC BIZHUB SRL.

Prin achizitia unui bilet la evenimentul TEDxCluj de pe site-ul www.tedxcluj.com sau de pe alte platforme de ticketing, va dati acordul pentru adaugarea datelor dumneavoastra la baza de date Bizhub si primirea de emailuri cu informatii referitoare la evenimentul TEDxCluj prin platforma Mailchimp.

Marca Inregistrata

Numele si logo-ul sunt marci inregistrate de catre SC BIZHUB SRL.

Alte marci sunt de asemenea mentionate pe site. Acestea sunt folosite de SC BIZHUB SRL fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de TEDxCluj ca si sugestii sau concepte.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la SC BIZHUB SRL sau de la titularii respectivi constituie infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.

Informatiile de pe acest site sunt destinate clientilor SC BIZHUB SRL atat din Romania cat si din strainatate. SC BIZHUB SRL ia masuri periodice pentru a se asigura ca informatiile de pe acest site sunt corecte si in conformitate cu datele la zi, insa site-ul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile serviciilor in orice moment. Informatiile din aceasta pagina au caracter general si trebuie tratate ca atare.

Proprietate intelectuala

Toate materialele de pe acest site reprezinta proprietatea intelectuala a SC BIZHUB SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, cu exceptia cazului in care aveti consimtamantul fondatorilor companiei. Totusi, este posibila tiparirea de pagini complete de pe site sau copierea fisierelor, pentru uz personal.

Pentru a raporta o problema legata de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa transmiteti un e-mail pe adresa: contact@tedxcluj.com.

Politica de confidentialitate

 1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC BIZHUB SRL, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.tedxcluj.com.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti vizitator al TEDxCluj, SC BIZHUB SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / abonare la newsletter / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al TEDxCluj, SC BIZHUB SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si TEDxCluj, respectiv pentru preluarea si validarea cererii dumneavoastra de achizitionare bilet de participare in cadrul evenimentului TEDxCluj.
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba SC BIZHUB SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SC BIZHUB SRL, prin intermediul Site-ului.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul achizitiei biletului / abonarii la newsletter / alte activitati pe siteul www.tedxcluj.com. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti sa ne trimiteti email la: contact@tedxcluj.com.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe Site.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC BIZHUB SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SC BIZHUB SRL, prin intermediul Site-ului.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul achizitiei biletului / abonarii la newsletter / alte activitati pe siteul www.tedxcluj.com. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti sa ne trimiteti email la: contact@tedxcluj.com .

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 1. Durata pentru care va prelucram datele

SC BIZHUB SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SC BIZHUB SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos. In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC BIZHUB SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC BIZHUB SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC BIZHUB SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SC BIZHUB SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre SC BIZHUB SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
 1. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC BIZHUB SRL , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC BIZHUB SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SC BIZHUB SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC BIZHUB SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC BIZHUB SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SC BIZHUB SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care SC BIZHUB SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@tedxcluj.com .

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica cookies.

Prin trimiterea unui email la contact@tedxcluj.com va puteti dezabona de la site-ul nostru si va vom sterge datele stocate. Va rugam sa mentionati in email urmatoarele informatii:

 • Nume si prenume
 • E-mail-ul pe care il doriti sters din baza noastra de date
 • Motivul pentru care ne contactati
Politica privind fisierele cookies

Ultima actualizare: martie 2019

 1. Introducere

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet www.tedxcluj.com . Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor de catre SC BIZHUB SRL in contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din doua parti:

 • numele cookie-ului; si
 • continutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

 1. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte si anume pentru:

 • imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet catre SC BIZHUB SRL, in calitate de detinator al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi in viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, in functie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de internet, SC BIZHUB SRL poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba in care este vizualizata o pagina de internet;
 • facilitarea accesului in contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.
 1. Care este durata de viata a cookie-urilor?

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat cand utilizatorul isi inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.
 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre SC BIZHUB SRL, caz in care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”).

Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor si Politica de Confidentialitate disponibila pe aceasta pagina de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook, Hotjar, Xing Events.

 1. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performanta a paginii de internet;
 2. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor;
 3. Cookie-uri pentru geotargeting;
 4. Cookie-uri de inregistrare;
 5. Cookie-uri pentru publicitate;
 6. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
 7. Cookie-uri de performanta

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.

1. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar in scopuri statistice.

2. Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba selectata.

3. Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza acest demers. Serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sa asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. In cazul in care nu a fost selectata optiunea „pastreaza-ma inregistrat”, aceste cookie-uri se vor sterge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.

4.Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu si despre utilizatori.

5. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pana cand cookie-urile expira sau sunt sterse.

6.Particularizarea setarilor browserului in ceea ce priveste cookie-urile

In cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

In cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

7. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

o Cookie settings in Internet Explorer

o Cookie settings in Firefox

o Cookie settings in Chrome

o Cookie settings in Safari

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa va adresati la: contact@tedxcluj.com.

POLITICA DE REFUND

 Prin achiziționarea unui bilet la oricare dintre spectacolele TEDxCluj organizate, prin platforma https://tedxcluj.com/bilete/, sunteți de acord cu termenii și condițiile următoare, referitoare la politica de refund, pe care vă obligați să le respectați:

 1. Dreptul de retragere

În termen de 14 zile de la data achiziționării biletelor, cumpărătorul are  dreptul de a returna biletele achiziționate. În scopul exercitării acestui drept, cumpărătorul va completa formularul de retragere care poate fi accesat aici – Formular de retragere TEDxCluj – urmând a fi transmis prin e-mail organizatorului, la următoarea adresă contact@tedxcluj.com. Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere, respectiv de retur al biletelor, în termen, în cazul în care comunicarea este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de consumator pentru achiziționarea biletelor, inclusiv taxele de ticketing. În urma recepționării cererii, organizatorul sau firma de ticketing va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul a fost informat cu privire la exercitarea dreptului de retur. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizator, dacă firma de ticketing a transferat deja la momentul solicitării sumele încasate din vânzarea biletelor, fie de firma de ticketing, în caz contrar. Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, având garanția faptului că nu vor cădea în sarcina acestuia plata unor comisioane în urma rambursării.

După expirarea acestui termen, biletele nu pot fi returnate decât în cazul în care se modifică condițiile de desfășurare a evenimentului (mai precis, data sau localitatea desfășurării evenimentului), așa cum este detaliat mai jos, sau dacă evenimentul este anulat.

 1. Modificarea condițiilor de desfășurare a evenimentului

În cazul în care se modifică condițiile de desfășurare a evenimentului, respectiv data sau localitatea de desfășurare a acestuia, biletele achiziționate vor fi valabile pentru persoanele care doresc să le păstreze. Organizatorul se obligă să asigure accesul în sală și poziția în sală conform biletelor achiziționate. În acest caz, organizatorul va trimite o notificare, prin e-mail, tuturor persoanelor care au achiziționat bilete, prin care îi va informa despre modificările apărute, precum și asupra dreptului de a solicita returnarea biletelor în termen de 5 zile de la data primirii notificării. Persoanele care doresc să își exercite dreptul de a returna biletele achiziționate trebuie să trimită o cerere în acest sens organizatorului, la adresa de mail contact@tedxcluj.com, în termenul indicat anterior. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de cumpărător pentru achiziționarea biletelor, inclusiv taxele de ticketing. În urma recepționării cererii, organizatorul sau firma de ticketing va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul a fost informat cu privire la exercitarea dreptului de retur. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizator, dacă firma de ticketing a transferat deja la momentul solicitării sumele încasate din vânzarea biletelor, fie de firma de ticketing, în caz contrar. Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

Modificarea orarului sau a locației evenimentului în același oraș nu constituie motiv pentru returnarea biletului.

 1. Anularea evenimentului

În cazul în care un eveniment este anulat, persoanele care au achiziționat bilete au dreptul de a primi rambursarea contravalorii biletelor. În această ipoteză, organizatorul va trimite o notificare tuturor persoanelor care au achiziționat bilete prin care îi va informa despre anularea evenimentului, precum și asupra termenului și a modalității prin care va fi rambursată contravaloarea biletelor.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de cumpărător pentru achiziționarea biletelor, inclusiv taxele de ticketing. Organizatorul sau firma de ticketing va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul a trimis notificarea de informare asupra anulării evenimentului. În principiu, în funcție de momentul la care este transmisă notificarea, sumele vor fi rambursate fie de organizator, dacă firma de ticketing a transferat deja la momentul notificării sumele încasate din vânzarea de bilete, fie de firma de ticketing, în caz contrar. Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.